Certificeret statiker

Mange års erfaring som projekterende konstruktionsingeniør, en strukturet arbejdstilgang og flair for kvalitetssikring er vigtige parametre for at agere som certificeret statiker. Certificerede statikere skal tilknyttes projekter i KK2-KK4. Hos NordStatik er vi certificeret til konstruktionsklasse KK2.

Bærende konstruktioner

Kontakt os for et uforpligtende tilbud for statiske beregninger.

At designe, projektere og dimensionere den bærende og stabiliserende konstruktion har stor indflydelse på bygningens samlede økonomi. 

Hos NordStatik undersøger og optimerer vi altid konstruktionerne med tanke på totaløkonomien. Det kræver viden og erfaring at finde de optimale løsninger. Der skal bl.a. tages hensyn til materialer, men også form og orientering har stor indflydelse på økonomien ligesom gentagelseseffekter under udførelsen. Der skal allerede i starten af projekteringen indtænkes både samlingsdetaljer og overordnet statisk system, således disse kan optimeres.

For eksempel kan nævnes at placering af vindkryds har en effekt på økonomien. Placeres vindkryds fx i den ende hvor bygningen opføres fra kan spares mange interimskonstruktioner. Desuden kan det indtænkes, at vindkryds placeres strategiske steder hvor der er mest egenlast, således fundamenterne kan udføres mindre som igen kræver mindre jordarbejde. Stålsøjler kan fx påsvejses en større bundplade end det er nødvendigt i den færdige bygning, således denne kan anvendes stabiliserende under udførelsen så skråstivere kan undlades.

Altaner

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på ingeniørberegninger

Nedrivning af bærende og/eller stabiliserende vægge

Hvis i overvejer at demontere vægge er det vigtigt at få undersøgt om væggen har statiske funktioner i bygningen, således bygningen ikke tager skader når den fjernes. 

Vægge kan have mange funktioner i en bygning. Den mest kendte er at væggen kan være bærende. Vægge kan derudover være stabiliserende, understøtte ydervægge eller anvendes som ballast mv. Det er derfor vigtig at få undersøgt væggen af en ingeniør inden væggen fjernes.