Certificeret statiker

Uforpligtende tilbud på certificeret statiker

Mangler i en certificeret statiker. Giv os et uforpligtende kald på +45 22 90 81 54 og lad at tage en snak om dit projekt. I NordStatik er vi certificeret til konstruktionsklasse KK2.

Klaus Refsgaard

+45 22 90 81 54

Certificeringsordningen

Ifølge bygningsreglementet (BR18) skal der være tilknyttet en certificeret statiker til alle byggerier i konstruktionsklasse 2-4.

Den nye certificeringsordning ændrer sagsbehandlingen for statiske forhold i konstruktionsklasse 2-4 fra kommunerne og ligger den over på de certificerede statikere.

Formålet med den certificeret statikers virke er at sikre, at

 • Byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for kapitel 15
 • De bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik
 • Dokumentation for byggeriet, herunder udførelse af byggeriet, opfylder sit formål, jf. kapitel 28
 • Dokumentation for byggeriet kontrolleres i henhold til kapitel 30


Den certificerede statiker skal

 • Arbejde i overensstemmelse med gældende regler i byggelovgivningen
 • Være bevist om egne kompetencer og søge kvalificeret assistance til forhold, hvor der kan drages tvivl om egne kompetencer
 • Handle upartisk og objektiv


Den certificerede statiker er tilknyttet byggesagen og byggeriet i sin helhed og skal være certificeret til den højest forekommende konstruktionsklasse i byggeriet. Der kan kun være tilknyttet én certificeret statiker på en byggesag. (For konstruktionsklasse 4 skal der være tilknyttet en certificeret statiker som tredjepartskontrollant).

Den certificerede statiker skal enten virke som udarbejdende eller som kontrollerende.

NordStatik udarbejder start- og sluterklæringer til konstruktionsklasse KK2.

Vi vil gerne tidligt ind i projekterne, så vi i fællesskab kan lægge en god strategi for byggeriet der tager højde til de krav der stilles for at få en sluterklæring.

Hos Nordstatik arbejder vi dagligt som certificeret statiker og bedømmer

Hvad koster en certificeret statiker

Vi kan desværre ikke give fast pris på at være kontrollerende certificeret statiker, da timeforbruget afhænger af størrelsen og kompleksiteten af projektet. Derudover har niveauet af den statiske dokumentation der skal kontrolleres meget stor betydning for timeforbruget. Vil i holde prisen nede kan i følge nedenstående råd.

 • Inddrag os tidligt i processen
 • Sørg for at følge reglerne i BR18 og principperne i Sbi-anvisning 271
 • Tilgængelig dokumentation med alle sider identificerbare, dateret, refereret og versionsstyret
 • Velstruktureret og overskuelig dokumentation med indholdsfortegnelse, sidenummerering og emneopdelt
 • Kapitler bør være nummereret ligesom punkter og bilag
 • Entydig med veldefinerede symboler, forståelige forklaringer og klare konklusioner
 • Konsistent med indre sammenhængende og ingen modstridende udsagn
 • Komplet med alle konstruktioner og forhold dækket
 • Benævn alle konstruktionsdele entydigt og unikt. Fx. bjælke B023 og søjle S125 og brug et system. Fx første ciffer der henviser til etagenummer og anvend de to sidste cifre som løbenummer.
 • God indledning og konklusion.
 • Brug rigeligt med skitser, illustrationer og tegninger samt forklarende tekst, da det fremmer forståelsen.
 • Brug rigeligt med tabeller og skemaer, da det fremmer overblikket.
 • Benævn alle skitser, illustrationer, tegninger, tabeller og skemaer entydigt. Det fremmer genfinding og referencer.
 • Skriv ingen tal eller formler uden reference enten til tidligere angivet i dokumentet eller til litteratur. Referencer kan udelades formler m.m. i normer, da disse er alment kendt.
 • Afslut hvert eneste forhold med en tydelig konklusion, så det kan forstås om forholdene er OK eller IKKE OK.
 • Placer store datamængder og lange opremsninger i bilag. Det fremmer fokus på det vigtige og letter overblikket. I A2. Statiske beregninger gives et koncentrat og resultater af fx store modelberegninger vises i form af fx grafiske eller skematiske opstillinger. Medtag kun kritiske lasttilfælde. Giv et overblik og henvis til bilag for detaljer.
 • Sørg for at B3.2 Kontrolrapport – udførelse opfylder kravene i DS1140.

NordStatik ApS tilbyder at være kontrollerende certificeret statiker på KK2 projekter for en timepris på 1100,- ekskl. moms (1375,- inkl. moms) + et starterklæringsgebyr på 2.000,- ekskl. moms (2500 inkl. moms). Starterklæringsgebyret dækker en del af det årlige kontrolgebyr der er forbundet med at have certifikatet. Prisen ligger generelt under markedet. Dette kan vi gøre, fordi vi er et mindre firma, uden store faste omkostninger og fordi vi er specialiseret og optimeret til certificeringsarbejdet.

Der er store omkostninger forbundet med at blive godkendt som certificeret statiker. Et certifikat koster typisk mellem 60-120.000,- og gælder i fem år. Derudover er der et årligt kontrolgebyr på ca. 20.000,-. Hvert 5. år skal certificerede statikere re-certificeres for at fortsætte, dvs. processen starter forfra. Der er mangel på certificerede statikere, hvilket har gjort at lønnen til certificerede statikere er steget meget og da det er de færreste certificerede statikere der udelukkede udfører certificeret arbejde og omkostningerne skal dækkes betyder det, at prisen for en certificeret statiker er relativt høj i markedet sammenlignet med en rådgivende ingeniør.